NEW!

Omega Opera concerts

Общи условия на прослушванията

 

Общи положения

 

Omega Opera Concerts се организира от Omega Musicmanagement  (фирма  Интелект Инвест АБВ ЕООД, ЕИК 201236945). Цялостната организация  (провеждането на прослушванията и свързаните с тях ред и условия за участие, награди) е изработена от OMMПрослушванията ще се състоят в градовете:

 

Варна на 28.04.2021

Пловдив на 07.05.2021      

София на 12.05.2021

 

ОММ ще обяви допълнително конкретна информация за точните места и часове на събитията.

Съставът на журито ще бъде обявен допълнитено от Организатора.

Организаторът осигурява зала, акомпанятор, и реализиране на видеозапис на участието (включени в таксата)

По желание всеки може да се представи със собствен акомпанятор на свои разноски.

Цялата информация, свързана с прослушванията е обявена на официалния сайт на ОММ:

 

Omega Opera concerts - Omega Music Management

 

II. Ред и условия за участие

 

Заявки за участие се подават както следва:

 

За прослушването в град Варна до 26.04.2021

За прослушването в град Пловдив до 05.05.2021

За прослушването в град София до 10.05.2021

 

Право на участие имат оперни певци,всички видове гласове: сопрани, мецосопрани,тенори,баритони и баси,български граждани – навършили 18 години и не по- възрастни от 35 години.

Участниците се разпределят в следните групи:  

I  – от 18 до 26 годишна възраст

II от 27 до 35 годишна възраст

 

Прослушванията се осъществяват по реда, определен от Oрганизатора,за който участниците ще бъдат предварително уведомени  с изпращане на  имейл.

Лицата, подали заявка за участие, които пропуснат да се явят по определения ред се дисквалифицират, като платената от тях такса не подлежи на възстановяване.

Промени в приложената в заявката конкурсна програма се допускат най- късно до 3 дни преди дата на съответното прослушване.

Предcтавител на Организатора ще осъществи прослушванията по населените места, като ще направи видеозапис на всички индувидуални изпълнения, които видеозапис ще предостави на журито.

Комисията не присъства по време на прослушванията, а взема решения на база на предоставените им от Организатора видеозаписи.

Необходими документи:

 

Заявка (формуляр) за участие,онлайн през сайта на ОММ:

Omega Opera concerts - Omega Music Management

 

Копие от документ, удостоверяващ спазването на възрастовото изискване

Кратка творческа автобиография. Документ или друга форма на потвърждение за платена такса за участие.

Изискваните по горе документи и информация тряабва да се изпратят на имейл адреса на ОММ:

info@omegamusicmanagement.com 

 

Таксите за участие са, както следва:

40 Eвро - за група I

60 Eвро - за група II

 

След като подаде заявка за участие, кандидатът трябва да извърши плащане на таксата до 5 работни дни в противен случай губи правото си да участва в прослушванетоПлатените такси за участие не подлежат на връщане.

Посочените по – горе такси, представляват точните суми, които следва да постъпят по сметката на организатора.

Всички такси по превода, включително и дължимите разноски за превалутиране, са изцяло за сметка на кандидата.  

Таксата може да бъде платена в евро или лева по централен курс на BNB – по банковата сметка на: ОММ или Paypal както следва:

Чрез директен банков превод:

 

Unicredit Bulbank

IBAN:BG51UNCR70001523362133

BIC: UNCRBGSF

Получател: Интелект Инвест АБВ ЕООД

Основание за плащане: Прослушване + Име и Фамилия

 

Чрез  PAYPAL:

 

https://www.paypal.me/intelektinvestabv

 

III Програма

 

На прослушването всеки участник следва да изпълни най- малко две и най-много три произведения, от  двата списъка с задължителни произведения, предварително определен и зададени от Организатора.

 

Двата списъка с задължителния репертоар могат да бъдат разгледани и свалени от този линк:

 

https://www.dropbox.com/sh/905w3yuqekkn6di/AADh_GOOvD-Z2YvXVvPDjWY3a?dl=0

 

Кандидатът разполага с общо време за представяне в рамките на 15 минути

*Всички арии (текст и музика) се изпълняват в оригинал. *Всички произведения се изпълняват с акомпанимент на пиано.

Организаторът ще направи видеозапис от просулшването на всеки един от участниците, който запис ще бъде предоставен на комисията  с цел оценка на изпълнението и след приключване на прослушванията ще бъде предоставен безвъзмездно на кандидата.

 

 

IV. Жури и награди

 

Съставът на журито се определя от Организатора.

Журито e интернационално, съставено от именити музиканти, определя общо 16 изпълнители, които ще имат възможност да участват в заключителен концерт,  който ще се състои на 28.06.2021 в град София.

Комисията ще присъди 10 парични награди всяка в размер между 200 и 500 лв. и 6 други индивидуални специални награди на заключителния концерт.

Организаторът  може да присъди награда на представили се, но не взели участие в заключителния концерт изпълнители

Журито има право да не присъди всички награди.

Решенията на журито са окончателни.

 

IV. Други условия

 

Организаторът си запазва правото да промени условията на прослушването в случай на извънредни обстоятелства.

Организаторът поема задължението, съгласно нормативните правила в областта на защита на личните данни, да събира и обработва лични данни, предоставени от участниците в прослушването (вкл. и видеозаписа), единствено за целите, по повод и във връзка с участие в прослушването.

 

С подаването на заявка за участие всеки участник декларира съгласието си за обработка на личните му данни.,като приема декларацията приложена тук: Декларация за поверителност и защита на личните данни - Omega Music Management

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка и формуляр за участие:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.