Декларация за поверителност и защита на личните данни

 

Дата на влизане в сила: 23 август 2018 г.

 

Омега Мюзик Мениджмънт – търговска фирма Интелект Инвест АБВ ЕООД, ЕИК 201236945 ("нас", "ние" или "наш") управлява уеб сайта на Omegamusicmanagement.com ("Услугата").

 

Тази страница Ви информира за правилата ни относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата услуга.

 

Ние използваме вашите данни, за да осигурим и подобрим Услугата. С използването на Услугата приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила. Освен ако в настоящата Декларация за поверителност не е определено друго, термините, използвани в настоящата Декларация за поверителност, имат същите значения, както в нашите Общи условия, достъпни на следния уеб адрес: Omega Opera concerts - Omega Music Management

 

Събиране и използване на информация

Събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата услуга за вас.

 

Видове събирани данни

Лични данни

При използването на нашата услуга можем да изискаме да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентифициране на Вас ("Лични данни"). Информацията за лична идентификация може да включва, но не се ограничава до:

 

Имейл адрес

Име и фамилия

Телефонен номер

Адрес, държава, провинция, пощенски код, град

Дата и място на раждане

Националност

Вид глас

Пол

Бисквитки и данни за използването

Данни за използването

Също така може да събираме информация за начина, по който е достъпна и използвана услугата ("Данни за използването"). Тези данни за използването могат да включват информация като адреса на интернет протокола на вашия компютър (например IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, идентификатори на устройства и други диагностични данни.

 

Данни за проследяване и бисквитки

Използваме "бисквитки" и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността на нашата услуга и да съхраняваме конкретна информация.

 

"Бисквитките" са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра ви от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Технологиите за проследяване също са използвани като маяци, маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация, както и за подобряване и анализ на нашата услуга.

 

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички "бисквитки" или да посочи кога е изпратена "бисквитка". Ако обаче не приемате "бисквитки", може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата услуга.

 

Примери за "бисквитки", които използваме:

Бисквитки за сесии. Използваме "бисквитки" на сесия, за да обслужваме нашата услуга.

Предпочитани "бисквитки". Ние използваме "Предпочитани бисквитки", за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.

Бисквитки за сигурност. Използваме "Бисквитки за сигурност" за целите на сигурността.

 

Използване на данни

Омега Мюзик Мениджмънт използва събраните данни за различни цели:

 

Да предоставя и поддържа услугата

Да ви уведомяваме за промени в нашата услуга

За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да направите това

Да осигурява грижа и поддръжка на клиентите

Да предоставяме анализи или ценна информация, за да можем да подобрим Услугата

Да следи използването на Услугата

За откриване, предотвратяване и справяне с технически проблеми

Трансфер на данни

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена към - и поддържана на - компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези, които са от вашата юрисдикция.

 

Ако се намирате извън България и изберете да ни предоставите информация, моля, обърнете внимание, че прехвърляме данните, включително лични данни, в България и ги обработваме там.

 

Вашето съгласие за тази Декларация за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява вашето съгласие за този трансфер.

 

Омега Мюзик Мениджмънт ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази Политика за защита на личните данни и няма да се извършва прехвърляне на вашите лични данни на организация или държава, освен ако не съществуват адекватни мерки, на вашите данни и друга лична информация.

 

Разкриване на данни

Правни изисквания

Омега Мюзик Мениджмънт може да разкрие вашите лични данни в добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:

 

Да се спази законово задължение

Да се защитят правата или собствеността на Омега Мюзик Мениджмънт

Да се предотвратят или изследват възможни нарушения във връзка с Услугата

Да защитава личната безопасност на потребителите на услугата или на обществеността

За защита срещу юридическа отговорност

 

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по Интернет, нито методът за електронно съхранение е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.

 

Доставчици на услуги

Можем да използваме компании и физически лица на трети страни, за да улесним нашата услуга ("доставчици на услуги"), да предоставяме услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с услугата, или да ни помага да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не разкриват или използват за други цели.

 

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно ви препоръчваме да прегледате Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

 

Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

 

Защита на децата

Нашата услуга не се отнася за никого на възраст под 18 години ("деца").

 

Ние не събираме съзнателно лична информация от никого на възраст под 18 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца ни са предоставили лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без потвърждение на съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

 

Промени в тази политика за поверителност

Можем да обновяваме нашата политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикувате новата Декларация за поверителност на тази страница.

 

Ще Ви уведомим по имейл и / или предупреждение за нашата услуга, преди промените да влязат в сила и да актуализират "датата на влизане в сила" в горната част на тази Декларация за поверителност.

 

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всички промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

 

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас:

 

По електронна поща: info@omegamusicmanagement.com

С посещаването на тази страница в нашия уебсайт: Privacy Policy - Omega Music Management