Общи условия на прослушването

 

- В прослушването могат да вземат участие певци от всички видове гласове и от всички националности над 18 годишна възраст в две възрастови категории:

ГРУПА А: от 18 до 28 години

ГРУПА Б: над 29 години (без горна граница).

 

- Кандидатът разполага с време за представяне в рамките на 10 минути, в което комисията ще чуе гарантирано една ария в рамките на не по – вече от 6 минути и по преценка ще бъдат поискани и други арии от списъка на изпълнителя. При подаване на заявката за участие, кандидатът трябва да посочи на първо място, в предложения от него списък, музикалното произведение, с което желае да започне представянето си.

 

- Комисията си запазва правото да прекъсва изпълнението по свое усмотрение и/или да изисква друга от посочените от певеца арии.

 

- На разположение на певците ще има акомпанятор без допълнителна такса. По желание всеки може да се представи със собствен акомпанятор на свои разноски.

 

- Съгласно предварително изготвен график един час преди началото на прослушването залата и гримьорните ще бъдат на разположение за разпяване и кратка уточнителна репетиция с пианист, като гримьорните ще бъдат на разположение за разпяване и в паузите между прослушванията. Уточнителна репетиция с пианистите ще се извърши по точен график, съобразен с часа на прослушване на всеки кандидат. Графикът ще бъде изпратен допълнително по емейл на всеки участник няколко дни преди датата на прослушването.

 

- Всеки певец трябва да подаде заявка за участие и да резервира своя предпочитан ден и час. За заявка и резервация натиснете тук.

 

-След като подаде заявка и резервира час за прослушване, кандидатът трябва да извърши плащане на таксата до три работни дни в противен случай губи възможността си да участва в прослушването.

 

- Кандидатът има право да се откаже от прослушването до седем дни след заплащане не таксата, но не по – късно от 10.10.2018г., като Омега Мюзик Мениджмънт се задължаването да му възтанови 50% от заплатената от кандидата сума. Сумата се възстановява по посочена от кандидата банкова сметка, след приспадане на разноските за превода, които са за сметка на кандидата.

 

-Кандидатът ще получи на посочения в заявката за участие електронен адрес потвърждение за участие в прослушването, в деня, следващ деня, в който таксата за участие, преведена от кандидата, е постъпила по банковата сметка на организатора.

 

- При съгласие от страна на канидата и срещу заплащане на допълнителна такса изпълнението му да бъде записано на видео и да участва и във видео прослушването, Омега Мюзик Мениджмънт се задължава да използва видео записа единствено с цел да го изпрати на заинтересованите наблюдаващи театри.

 

- В случай, че участникът получи ангажимент от представените на прослушването музикални институции (театри, фестивали, концертни и други музикални институции ), включително и от наблюдащите театри по видео запис, участникът декларира и се съгласява, че този ангажимет е осъществен със съдействието на организатора и ще дължи възнаграждение на същия, договорено допълнително за съответния ангажимент. В този случай организаторът и участникът ще подпишат отделен договор, в който ще конкретизират условята по импресарската услуга и размера на дължимото възнаграждение.  

 

Организатор на събитието е Омега Мюзик Мениджмънт – търговска фирма Интелект Инвест АБВ ЕООД, ЕИК 201236945, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Севастопол“ 30